Σάββατο, 1 Μαρτίου 2014

NO, I AM NOT A WOMAN , FUCK YOU.


No, this is not funny, fuck you.
No, this is not "a phase", fuck you.
No, this is not "a thing", fuck you.
No, this is not "something to make me weird and interesting"
I don't need that.Fuck you.
No, I will not "grow up and learn/ and change/ and stop/ and accept", fuck you.
Yeah, so, basically, 
fuck you.


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου