Δευτέρα, 28 Απριλίου 2014

Crack Song

Solid as a rooock
Solid as a rooock
Crack is as solid as a rock,
and I love it
Oh crack is as solid as a rock,
don't you know it
Oh crack is a small solid rock 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου