Τρίτη, 14 Μαρτίου 2017

He used to say the words (to him) really fast. He used to read the words to say the words really fast, he used to say the words really fast, he used to read the words to say the words really fast.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου