Παρασκευή, 11 Μαρτίου 2016


I think, therefore I am, therefore I am going to kill everyone in this room.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου