Τρίτη, 14 Ιουνίου 2016

Melted Barbie [that's the name of a Cocktail I just invented]tears, whiterum, sweet sour-cherryphosphorescent green-eye bouncing ball
(s)
blood-shot red,

slutty ballerina mini-dress
on
a
pretty pretty pretty boy
                     suck 
                     and
                     gag
            and pray to Jesus,
                  Jesus cum.
Cum stained dresses
and 
violent-
ly
             coughing/
                     
                            coffin.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου