Τετάρτη, 17 Απριλίου 2013

Half a story

" [...]After the pile,
there was...we fucked the animals, ok, I am no complainer , but, dude, something went seriously wrong with that orgy. I
 mean...ok, we did this... thing at the end, I can't even name it , how can you describe that socio- logical process with one spoken word? I'm not even sure I was conscious or that my body, was actually, physically mine.."
Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου